සිදත් සඟරාව

සිදත් සඟරාව - දඹදෙණි සාහිත්‍ය යුගයේ සම්පාදිත යැයි සැලකෙන සිදත් සඟරාව කාව්‍යකරණයේ නියැළෙන ආධුනිකයන් සඳහා සම්පාදනය වූ පුරාතන වියරණ ග‍්‍රන්ථයකි. වත්මන් ව්‍යාකරණ රීතින් ගොඩ නැගීමේලා මේ කෘතිය මහගු දායකත්වයක් ලබා දී…

Continue Reading
Close Menu