සිදත් සඟරාව

සිදත් සඟරාව - දඹදෙණි සාහිත්‍ය යුගයේ සම්පාදිත යැයි සැලකෙන සිදත් සඟරාව කාව්‍යකරණයේ නියැළෙන ආධුනිකයන් සඳහා සම්පාදනය වූ පුරාතන වියරණ ග‍්‍රන්ථයකි. වත්මන් ව්‍යාකරණ රීතින් ගොඩ නැගීමේලා මේ කෘතිය මහගු දායකත්වයක් ලබා දී…

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu